مقالات

سند ملی سالمندان کشور

 ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
  فایلهای مرتبط
سند ملی سالمندان کشور
سالمندی جمعیت یکی از بزرگترین موفقیت های بشری است که مرهون پیشرفت و رشد تکنولوژی، گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه، پیدایش تکنولوژی های جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده در بازه زمانی خاص، بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر، افزایش زادوولد و امید به زندگی است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.