مقالات

گزارش تلفیق و جمع بندی مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا

 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  فایلهای مرتبط
گزارش تلفیق و جمع بندی مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا
بیش از یک سال است که میلیاردها نفر از مردم جهان، با ویروس کووید-19 درگیر هستند. این ویروس، تقریباً تمامی ارکان جامعه و اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده و بر تمام جنبه های زیست انسانی، نظام ها، نهادها و روابط درونی و بیرونی آنها اثرات گسترده بر جای گذاشته است. در آستانه دهه سوم قرن 20،همه گیری ویروس کرونا در تمام کشورهای جهان، بی شک یکی از بزرگترین بحران های پیش روی انسان ها در تاریخ است. ترکش های این بحران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در تمام نظام هایی که در سطح بین المللی یا ملی و محلی مشغول فعالیت بودند، آثار کم و بیش متفاوت، اما گسترده را به جای گذاشته است. سرعت انتشار و سایر ویژگی های این ویروس مخرب، علاوه بر سلامت انسان ها، همه عرصه های زیست انسان از روابط فردی و اجتماعی تا انواع بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده و دورهای را پس از همه گیری کرونا پدید آورده است که می توان پساکرونا نامید. به تعبیر دیگر، عرصه زیست بشر قبل از همه گیری کرونا و بعد از آن تغییرات شگرفی را به خود دیده و در دوران پساکرونا (پس از آغاز همه گیری کرونا) سازوکارها و اقدامات در حوزه های مختلف متفاوت شده است که این مهم مستلزم بازنگری در شیوه های مواجهه بشر می باشد. همین ویژگی، سبب شده است که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در تمام کشورهای جهان به مطالعه این بیماری و آثار آن بپردازند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.